Certyfikaty


Certyfikaty ArcelorMittal Service Group Spółka z o.o.:

 

 Certyfikat ISO 9001:2015

 

 Certyfikat ISO 45001:2018

 

 Certyfikat EN ISO 3834-2

 

 Certyfikat EN 1090-2

 

 

 

Uprawnienia ArcelorMittal Service Group Spółka z o.o.:

 

 Poświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkolenia spawaczy

 Poświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego do egzaminowania spawaczy

 Atest Instytutu Spawalnictwa do szkolenia i egzaminowania spawaczy